Vaktmästeri / fastighetsskötsel

Vaktmästeri – Fastighetsskötsel

– Dagliga göromål och specifika uppdrag inom vaktmästeri

Vaktmästaren har en viktig roll inom internservicen.
Förutom dagliga göromål utför Actina specifika uppdrag enligt kundens behov.

Inom vaktmästeri och fastighetskötsel utför vi exempelvis:

 • Beställning av kontorsmaterial och övriga varor
 • Ansvarig för kontorsmaterialförrådet
 • Mindre reparationer
 • Kontakt för fastighetsvärden för löpande ärenden
 • Kontakt för lokalvården
 • Arkivering
 • Intern omflyttning
 • Brandskyddsansvarig
 • Inköp av förbrukningsvaror
 • Kontakt för vaktbolag
 • Interna projekt
 • Installationer
 • Ombyggnader och renoveringar
 • Kontorsflytt
 • Yttre skötsel
 • Återvinning