Kvalitet

Kvalitet

Actina är ISO-certifierade för ISO 9001:2015 Kvalitet, 14001:2015 Miljö och ISO 45001:2018 Arbetsmiljö.

Vår kvalitetspolicy innefattar att Actina skall leverera produkter och heltäckande servicetjänster som väl tillgodoser kunders krav och förväntningar. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar samt involvera våra leverantörer i arbetet med att vara det bästa service-alternativet.

Våra kvalitetsmål är att hålla en hög kundtillfredsställelse (NKI – Nöjd Kund Index) och minska antal kundreklamationer. NKI är 4,84 (av 5,0 möjliga). Mätningen gjordes våren 2021.

För att hålla våra kvalitetsmål är det även viktigt att ha en god personaltillfredsställelse (NMI nöjd medarbetar index) som mäts en gång per år. NMI 2022 är 4,82 (av 5,0 möjliga). Mätningen gjordes våren 2022. 

I den senaste kundenkäten 2023 uppgick NKI till 4,72 av 5 möjliga. Vår strävan är att ligga kvar på denna höga nivå. 

Våra mål skall vi uppnå genom:

  • Kvalitetskontroller och dagliga egenkontroller
  • Reklamations- och avvikelsehantering
  • Kompetensutveckling med bra introduktion av nyanställda
  • Styrning av alla processer samt upplägg och efterlevnad av rutiner och metoder
  • Ordning och reda
  • Inköp och bedömning av leverantörer
  • Kundenkäter