Lokalvård

Lokalvård

– Specialanpassad lokalvård efter era behov

Actina utför all slags lokalvård och vi specialanpassar lokalvården efter kundernas behov.
Tillsammans tar vi fram en arbetsbeskrivning som redovisar vilka städuppgifter vi åtar oss att utföra, vid vilka tider, med vilken frekvens och med vilken utrustning och vilka kemikalier som ska användas.

Vi har även ett kundvårdsprogram, som vi tillsammans med kunden upprättar vid uppstarten. Där redovisas vilken nivå vår service skall ligga på och hur detta ska mätas.

Vi är ISO-certifierade för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och utför all lokalvård i enlighet med dessa metoder och med miljövänliga produkter.

Inom lokalvård utför vi exempelvis:

  • Kontorsstädning
  • Fönsterputs
  • Storstädning
  • Specialstädning
  • Golvvård
  • Mattvätt