Kunder

Vi har nöjda kunder

1 ggr/år genomför vi en kundenkät för att mäta kundnöjdheten (NKI) avseende kvalitet, service, kompetens, tillgänglighet, miljöanpassning mm.

I den senaste kundenkäten 2023 uppgick NKI till 4,72 av 5 möjliga. Vår strävan är att ligga kvar på denna höga nivå.