Om Actina

Om Actina 

Tjänster på entreprenad inom internservice

Actina erbjuder tjänster på entreprenad inom lokalvård och övrig internservice. Actina fungerar som en partner med målsättningen att om det går bra för våra kunder så går det bra för oss. Genom vårt kvalitetssystem arbetar vi konstant med att effektivisera och höja kvaliteten inom respektive funktion.

Actina grundades 1990 och våra tjänster omfattar bl.a lokalvård, återvinningshantering, vaktmästeri, reception/växel, catering, fruktleveranser, kontorsmaterial, mötesarrangemang och ekonomitjänster.
Actina har verksamhet i Sverige.

Huvudkontoret finns i Stockholm.

Actina är ISO-certifierade för kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018).

Actinas affärsidé är att leverera miljöanpassade tjänster med hög kvalitet och stor flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt till privata och offentliga organisationer i Sverige.

Genom att sätta personalen först, får vi engagerade och skickliga medarbetare som stannar kvar och arbetar tillsammans.

Våra medarbetare har kollektivavtal och bra villkor.

För oss är säkerhet och bra villkor en självklarhet. Våra medarbetare har kollektivavtal, försäkringar, avtalspension och rättvisa arbetsvillkor. För utan våra medarbetare är vi ingenting.

Vi jobbar löpande med att implementera vårt miljöarbete i våra servicemedarbetarens dagliga arbete ute på deras arbetsplatser. Det gör vi genom att kontinuerligt utbilda våra medarbetare i arbetsmiljö, städ- och arbetsmetoder samt miljövänliga rengöringsmedel och utrustning.

Vi jobbar löpande med att utrusta servicemedarbetarna med ergonomiskt och ändamålsenlig städ- och maskinell utrustning. Vi beaktar alltid miljö- och hälsopåverkan vid inköp av våra maskiner, städredskap och vätskor.

Vi arbetar ständigt med att skala ner vår kemikalieanvändning för att på bästa sett värna och skydda vår miljö.

För oss är säkerhet och bra villkor en självklarhet. Våra medarbetare har kollektivavtal, försäkringar, avtalspension och rättvisa arbetsvillkor. För utan våra medarbetare är vi ingenting.