Om Actina

Tjänster på entreprenad inom internservice

Actina erbjuder tjänster på entreprenad inom lokalvård och övrig internservice. Actina fungerar som en partner med målsättningen att om det går bra för våra kunder så går det bra för oss. Genom vårt kvalitetssystem arbetar vi konstant med att effektivisera och höja kvaliteten inom respektive funktion.

Actina grundades 1990 och våra tjänster omfattar bl.a lokalvård, återvinningshantering, vaktmästeri, reception/växel, catering, fruktleveranser, kontorsmaterial, mötesarrangemang och ekonomitjänster.
Actina har verksamhet i Sverige.

Huvudkontoret finns i Stockholm.

Actina är ISO-certifierade för kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018).

Actinas affärsidé är att leverera miljöanpassade tjänster med hög kvalitet och stor flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt till privata och offentliga organisationer i Sverige.