Försörjning av varor som arbetskläder, frukt och annat

Varuförsörjning

- Vi förenklar er varuförsörjning!

Vi förenklar för våra kunder genom att minska antalet leverantörskontakter. Vi delar också med oss av våra fördelar som storkund genom att kunna erbjuda våra kunder bättre priser på ex. hygienartiklar, kontorsmaterial, frukt etc. Genom vår webshop kan du beställa direkt till förmånliga priser.

Hur många gånger har inte leverantörsavtal förlängts med automatik vilket minskar chansen att kunna omförhandla och sänka priser. Vi har kontroll på avtalen, vem som är bäst och billigast, när de ska omförhandlas eller sägas upp.

Vi hjälper med vår långa erfarenhet till med att synliggöra och budgetera för dessa kostnader och genom kontroll kan servicen göras både effektivare och lönsammare.

Exempel på tjänst & produkter inom varuförsörjning:

  • Leverantörsbedömningar
  • Leverantörsdatabas
  • Inköpssystem
  • Inköpspolicy
  • Lagerhantering
  • Reklamationshantering
  • Fakturakontroll