Tjänster inom inom lokalvård och övrig internservice

Lokalvård
Reception
Vaktmästeri - Fastighetsskötsel
   
Säkerhet
Varuförsörjning
Ekonomi - Administration