Actinas kvalitetscertifikat

Kvalitet

Actina är ISO-certifierade för ISO 9001:2015 Kvalitet, 14001:2015 Miljö och OHSAS18001:2007 Arbetsmiljö.

Vår kvalitetspolicy innefattar att Actina skall leverera produkter och heltäckande servicetjänster som väl tillgodoser kunders krav och förväntningar. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar samt involvera våra leverantörer i arbetet med att vara det bästa service-alternativet.

Våra kvalitetsmål är att hålla en hög kundtillfredsställelse (NKI – Nöjd Kund Index) och minska antal kundreklamationer.

Våra mål skall vi uppnå genom: